10% hoger rendement


Een hoger rendement is altijd terug te herleiden naar persoonlijke of financiële doelstellingen gebaseerd op efficiënte bedrijfsprocessen en uw eigen strategische keuzes.

Logisch dus dat onze methodes en tools daar op aansluiten. In 10 dagen lichten wij uw organisatie door. Op dag 10  presenteren wij u een concreet plan van aanpak: to the point, praktisch en gericht op een duurzaam resultaat.

Uiteraard respecteren wij hierbij uw bestaande adviseurs en stakeholders maar dagen u wel uit tot een kritische dialoog.

 

Balansstructurering


Wij zijn specialisten in balansstructurering.

Uit ervaring weten wij waar banken en investeerders naar kijken als het gaat om financiële participatie. De balans is hierbij een belangrijke houvast.

Bijzondere aandacht gaat uit naar financieringsratio’s, de waardering van de zekerheden en welke financieringsalternatieven er zijn.

Kapitaal funding


Groei, stagnatie of een overname vragen meestal om een risicodragende financiering.

Reenmeekers biedt de mogelijkheid om bankvrij te financieren, onder meer  via ons (inter)nationale netwerk van private equity en investeringsfondsen.

Daar waar mogelijk verbinden wij u graag met een strategische business partner.

Wij onderzoeken ook de mogelijkheden binnen de meer dan vijftig rijkssubsidies om uw ambities waar te maken.

Blog


10% HOGER RENDEMENT

Wil jij meer rendement uit jezelf of de mensen om je heen halen? Hoe realiseert jouw organisatie een hoger rendement? In 10 dagen van plan naar uitvoering met een 10% hoger rendement. Voor (inter)nationaal mkb, familiebedrijven, corporate, nonprofit en lokale overheid. REENMEEKERS.NL

Reenmeekers


 

Reenmeekers is een moderne en hybride netwerk- en partnerorganisatie. Afhankelijk van uw vraagstukken werken diverse disciplines met elkaar samen.

Hierdoor kunnen wij snel opschalen en is de kwaliteit gewaarborgd. Samen willen wij u inspireren, confronteren maar vooral kansen realiseren en ambities waarmaken.

Wij zijn bedreven in executive coaching, cultuurverandering, begeleiding bij bedrijfsovername, doorstart of faillissement.

Ons type klant varieert van (inter)nationaal mkb, familiebedrijven, corporate, nonprofit en lokale overheid.

 

Top