Balansstructurering

Wij zijn specialisten in balansstructurering.

Uit ervaring weten wij waar banken en investeerders naar kijken als het gaat om financiële participatie. De balans is hierbij een belangrijke houvast.

Bijzondere aandacht gaat uit naar financieringsratio’s, de waardering van de zekerheden en welke financieringsalternatieven er zijn.

Top