Senior betwist overnamebod junior

Uitkomst

Senior heeft een lagere overnamesom geaccepteerd.

Uitdaging

Senior is 64 een gaat bedrijf aan zijn zoon en dochter overdragen. Het pensioen van senior zou de overname som moeten zijn. Helaas blijkt de overnamesom niet realistisch van aard. Bovendien voegt senior geen toegevoegde waarde meer aan het bedrijf toe. Tenslotte adviseert de accountant zowel senior als junior.

Werkwijze

Ratio en emotie scheiden is in dit geval belangrijk geweest. Door consequent de rationele, zakelijke (cijfermatige) benadering te kiezen, lukt het enigszins om geen partij te kiezen en de emoties buiten de deur te houden.

Bovendien heeft Reenmeekers erop aangedrongen dat junior zich laat begeleiden door een andere adviseur. Hierbij heeft Reenmeekers drie partijen aangedragen en is junior uiteindelijk met een van hen het adviestraject ingegaan. Met de accountant zijn bovendien kritische gesprekken gevoerd over zijn rol in dit traject aangezien deze de verwachtingen beter had kunnen managen.

Top