Thuiszorg en zelfsturende teams

Uitkomst

De directie heeft de bevindingen uit het onderzoeksrapport van Appreciated met de Raad van Bestuur gedeeld. Uitkomst hiervan is dat men een communicatie en overdrachtsplan heeft geïmplementeerd, waardoor het werken met zelfsturende teams effectiever uitgerold kan worden.

Uitdaging

Onderzoek naar de wijze waarop leiderschap de effectiviteit van zelfsturende teams in de zorg aan huis optimaliseert en welke rol de organisatie inrichting hierin speelt. Het doel is hierbij het adviseren van de Raad van Bestuur en de directie om daarmee het werken met zelfsturende teams mogelijk te maken.

Werkwijze

Aan de hand van een gevalideerd model heeft Reenmeekers een diagnostisch en kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Dit project is binnen 6 maanden afgerond. Stakeholders in dit traject waren onder andere de Raad van Bestuur, de directie, het management, de teamleiders, de medewerkers en de gemeente Rotterdam.

Top