Gemeentelijke dienst van non-profit naar profit

Uitkomst

De aanbevelingen uit het slotrapport zijn deels door de wethouder sociale zaken overgenomen. Hierbij is een gedeeltelijke transitie naar een profit organisatie in gang gezet.

Uitdaging

Het veranderen van de sociale werkvoorziening gemeente Rotterdam van een non-profit naar een profit organisatie. Reenmeekers was in dit geval project ondersteuner en verantwoordelijk voor het marktonderzoek en de raamcontracten met commerciële partijen.

Werkwijze

Dit project heeft Reenmeekrs in de beginperiode van haar consultancy praktijk uitgevoerd. Het managen van de verwachtingen en het definiëren van de onderzoeksbegrippen waren een cruciaal onderdeel om hiermee miscommunicaties te voorkomen. Naast ruis heeft dit ook voor vertraging in de doorlooptijd van het project gezorgd.

Reenmeekers kijkt in deze casus vooral terug op een leerzame maar essentiële les rondom organisatieadvies: communicatie en verwachtingenmanagement zijn daarin essentieel.

Top