Maatschappelijke bijdrage jongerenwerk

Uitkomst

De maatschappelijke bijdrage is mede door inconsistent gemeentebeleid en uitvoeringsopvolging lastig te bepalen. De belangrijkste aanbeveling aan de gemeente is om – met als uitgangspunt de doelstellingen uit haar eigen subsidiebeleidskader – samen met de betrokken partijen een  kwaliteitsstandaard, inclusief duidelijke (maatschappelijke) doelstellingen vast te stellen.

Uitdaging

Onderzoek en een eerste verkenning naar de kwaliteit, de positionering en de maatschappelijke bijdrage van jeugd- en jongerenwerk en lokale stakeholders waaronder scholen, sportverenigingen, welzijnsorganisaties en overige organisaties.

Werkwijze

In overleg met de opdrachtgever is gekozen voor een semi-gestructureerde enquête. Een semi gestructureerde enquête zorgt er voor dat de resultaten zowel cijfermatige gegevens als gegevens met een meer kwalitatief karakter bevatten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Top